Työsuojelu

VT 2 purku 18.2.2021
KYTin työsuojelu Ruduksen turvapuistossa 25.5.2023

Työsuojeluvaltuutettuna toimii 2022-2025 Reino Leimola sekä Otto Helpi

 Koko kaupunkiympäristön toimiala

Osoite: Virastopiha 2 C, PL 6216, 6 krs,h 6139, 02070 Espoon kaupunki

Sähköposti ja puhelin: reino.leimola@espoo.fi, 0505612776

otto.helpi@espoo.fi , +358438254932

KYT työsuojelupäällikkö Tuula Nurminen puh. 0438245267         

Kaupungin työsuojelupäällikkö Eija Ovaskainen  0468773377

 

 

 

 

 

Työpaikkojen työsuojeluyhdyshenkilöt 2022-2025

Muistakaa valita työsuojeluasiamies  kaudelle 2022-2025 !!!!!!!

Liikuntapalvelut (Elinvoima): Työsuojeluvaltuutettu: Viivi Tulkki

Työsuojeluyhdyshenkilö: 

Kaupunkitekniikan keskus(KYT):

- Kadunrakentaminen + maamassat: Mikael Sjöberg

- Katuylläpito pohjoinen: 

- Katuylläpito etelä: 

- Katuylläpito merkintäyksikkö: 

- Viherylläpito läntinen: Kaisa Mieskonen

- Viherylläpito etelä: Tapani Naakka

- Viherylläpito itä: Markus Hänninen

- Viherylläpito pohjoinen: Sonja Candela

- Viherrakentaminen: Arto Tapaninen

- Luonnonhoito: Ramon Tolppola

- Kaupunginpuutarha: Sauli Rantanen

Tilapalvelut-Liikelaitos (KYT):

Korjausrakentaminen: 

- Juhani Vertanen

Palvelutuotanto:

- Siivous: 

- Kiinteistönhoito: Kai Wicht

 

Toiminnantuki ja kehittäminen:

 Aula- ja turvapalvelut:

- Veli-Pekka Helander

Geotekniikkayksikkö(KYT)

Kiinteistöpalvelukeskus(KYT):

- Kaupunkimittausyksikkö: 

- Maastomittaukset: Arja Lankinen

-Kiinteistönmuodostus: Saija Juntunen

Ympäristökeskus(KYT):

- Ympäristökeskus Lasse Kämpe

- Villa Elfikin luontotalo: Virpi Mäenpää

Rakennusvalvontakeskus(KYT):

- Koko keskus: 

Esikunta,Asunto,Hallinto,Kehittämisyksikkö(KYT)

Asemakaava ja Yleiskaava(KYT)

Viranomaisyksikkö:

Pysäköinninvalvonta: 

Hallinto, Asiakaspalvelu (KYT)                                           

- Tero Brandes

Työsuojelua koskevia lakeja

⇒ Työturvallisuuslaki (738/2002)

⇒ Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006)

⇒ Työaikalaki (872/2019)

⇒ Työsopimuslaki ( 55/ 2001)

⇒Työterveyshuoltolaki (1383/2001)

⇒ Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014)

⇒ Rikoslaki (39/1889)

⇒Perustuslaki ( 731/1999)

⇒Laki naisten ja miesten välisestä tasa- arvosta ( 609/1986)

⇒Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003)

Työtapaturma- ammattitautilaki 459/2015

Sähköturvallisuuslaki 1135/2016

Säteilylaki 859/2018

Valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta 1267/2019

Vna 205/2009, Vna 1267/2019, Vna 1409/1993, Vna 427/2021, 400/2008, Vna 403/2008

Vna 749/2001, Vna 85/2006, Vna 48/2005, Vna 715/2001, Vna 388/2016,Vna 475/2006

Vna 1435/2016, Vna 1485/2001

 

Lait löytyvät mm. seuraavasta osoitteesta: www.finlex.fi

 

PDF-tiedostoTSJ_91.pdf (1023 kB)
Työvälineiden turvallinen käyttö ja tarkastaminen 403/2008
PDF-tiedostoValvontaohje kosteus- ja homevaurioiden valvonnasta.pdf (330 kB)
Sosiaali-ja Terveysministeriön valvontaohje kosteus- ja homevaurioiden valvonnasta
PowerPoint-esitysTYÖSUOJELUASIAMIES.ppt (60 kB)
Työsuojeluasiamiehen tehtävistä
PowerPoint-esitysASBESTIN VAARAT.ppt (62 kB)
Asbestista asiaa
Tuntematon tiedostomuotoASA.pptx (124 kB)
ASA-rekisteri,syöpää aiheuttavat aineet työssä
PDF-tiedostotyoterveyskortti_kalvosarja.pdf (184 kB)
Rakennustyömailla työterveyskortti

Työsuojeluun liittyviä nettisivuja:

www.ttk.fi  Työturvallisuuskeskus

www.stm.fi  Sosiaali- ja Terveysministeriö

www.avi.fi  Aluehallintovirasto ( ent. työsuojelupiiri)

www.ttl.fi  Työterveyslaitos

www.tsr.fi  Työsuojelurahasto

www.tvl.fi  Tapaturmavakuutuslaitosten liitt

 

TELMA-LEHTI

Työelämän kehittämisen erikoislehti