Työsuojelu

VT 2 purku 18.2.2021

Työsuojeluvaltuutettuna toimii 2018-2021 Reino Leimola sekä Liisa Vuoriranta 

 Koko Tekninen ja ympäristötoimi

Osoite: Virastopiha 2 C, PL 6216, 6 krs,h 6139, 02070 Espoon kaupunki

Sähköposti ja puhelin: reino.leimola@espoo.fi, 0505612776

Tyt työsuojelupäällikkö Tuula Nurminen puh. 0438245267         

Siton työsuojelupäällikkö Eija Ovaskainen  0468773377

 

 

 

 

 

Työpaikkojen työsuojeluasiamiehet 2018-2021

Muistakaa valita työsuojeluasiamies  kaudelle 2018-2021 !!!!!!!

Liikuntapalvelut(SITO)): Työsuojeluvaltuutettu: Marja Lahtinen p. 0438254968 (Siirtynyt Espoonkaupungilta toisiin tehtäviin, toistaiseksi) Tilalla toimii Viivi Tulkki.

Työsuojeluasiamies: Mikko Piirainen

Kaupunkitekniikan keskus(TYT):

- Kadunrakentaminen pohjoinen + maamassat: Mikael Sjöberg

- Kadunrakentaminen etelä: Jani Olander

- Katuylläpito pohjoinen: --------------

- Katuylläpito etelä: Jani Olander

- Katuylläpito merkintäyksikkö: Peter Orpana

- Viherylläpito läntinen: Kaisa Mieskonen

- Viherylläpito etelä: Tapani Naakka

- Viherylläpito itä: Eeva Roos

- Viherylläpito pohjoinen: Otto Helpi

- Viherrakentaminen: Arto Tapaninen

- Luonnonhoito: Heikki Tuoppi

- Kaupunginpuutarha: Pasi Niskanen

Tilapalvelut (TYT):

Rakennuttaminen:

-  Juhani Vertanen

Palvelutuotanto:

- Siivous: Pia Kieksi, Lahtinen Tuula, Irja Heimonen, Pia Tiusanen

- Kiinteistönhoito: Unto Käkelä

 

Toiminnantuki ja kehittäminen:

---------------------------

 Aula- ja turvapalvelut:

- Veli-Pekka Helander

Geotekniikkayksikkö(TYT): -----

Kiinteistöpalvelukeskus(TYT):

- Kaupunkimittausyksikkö: Saija Juntunen

- Maastomittaukset: Arja Lankinen

Ympäristökeskus(TYT):

- Ympäristökeskus Lasse Kämpe

- Villa Elfikin luontotalo: Virpi Mäenpää

Rakennusvalvontakeskus(TYT):

- Koko keskus: Antti Räisä

Esikunta,Asunto,Hallinto,Kehittämisyksikkö(TYT)

- (Marja Kuusisto)

Asemakaava ja Yleiskaava(TYT)

Viranomaisyksikkö:

Pysäköinninvalvonta: Pekka Kuusinen

Hallinto, Asiakaspalvelu (TYT)                                           

- Kirsi Arminen

Työsuojelua koskevia lakeja

⇒ Työturvallisuuslaki (738/2002)

⇒ Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006)

⇒ Työaikalaki (872/2019)

⇒ Työsopimuslaki ( 55/ 2001)

⇒Työterveyshuoltolaki (1383/2001)

⇒ Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014)

⇒ Rikoslaki (39/1889)

⇒Perustuslaki ( 731/1999)

⇒Laki naisten ja miesten välisestä tasa- arvosta ( 609/1986)

⇒Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003)

Työtapaturma- ammattitautilaki 459/2015

Sähköturvallisuuslaki 1135/2016

Säteilylaki 859/2018

Valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta 1267/2019

Vna 205/2009, Vna 1267/2019, Vna 1409/1993, Vna 1407/1993, 400/2008, Vna 403/2008

Vna 749/2001, Vna 85/2006, Vna 48/2005, Vna 715/2001, Vna 388/2016,Vna 475/2006

Vna 1435/2016, Vna 1485/2001

 

Lait löytyvät mm. seuraavasta osoitteesta: www.finlex.fi

 

PDF-tiedostoTSJ_91.pdf (1023 kB)
Työvälineiden turvallinen käyttö ja tarkastaminen 403/2008
PDF-tiedostoValvontaohje kosteus- ja homevaurioiden valvonnasta.pdf (330 kB)
Sosiaali-ja Terveysministeriön valvontaohje kosteus- ja homevaurioiden valvonnasta
PowerPoint-esitysTYÖSUOJELUASIAMIES.ppt (60 kB)
Työsuojeluasiamiehen tehtävistä
PowerPoint-esitysASBESTIN VAARAT.ppt (62 kB)
Asbestista asiaa
Tuntematon tiedostomuotoASA.pptx (124 kB)
ASA-rekisteri,syöpää aiheuttavat aineet työssä
PDF-tiedostotyoterveyskortti_kalvosarja.pdf (184 kB)
Rakennustyömailla työterveyskortti

Työsuojeluun liittyviä nettisivuja:

www.ttk.fi  Työturvallisuuskeskus

www.stm.fi  Sosiaali- ja Terveysministeriö

www.avi.fi  Aluehallintovirasto ( ent. työsuojelupiiri)

www.ttl.fi  Työterveyslaitos

www.tsr.fi  Työsuojelurahasto

www.tvl.fi  Tapaturmavakuutuslaitosten liitt

 

TELMA-LEHTI

Työelämän kehittämisen erikoislehti