Edunvalvonta

 


Pääluottamusmiestoimisto
Kamreerintie 2 A, 5 krs.
PL 114
02070 ESPOON KAUPUNKI

Pääluottamusmies
Juha Lindqvist
0503470671
0405003882

Varapääluottamusmies
Reino Leimola
0505612776
 

Paikallisneuvottelut valmistelee ja käy erityinen nelijäseninen neuvotteluryhmä, johon kuuluvat:

pääluottamusmies Juha Lindqvist

varapääluottamusmies / puheenjohtaja Reino Leimola

luottamusmies / jäsenasiainhoitaja Jaakko Kananen

varapuheenjohtaja Petteri Häkkänen


Edunvalvontaa hoitavat pääluottamusmiehen lisäksi seuraavat luottamusmiehet:

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA

KAUPUNKITEKNIIKAN KESKUS

404, 419
Infrapalvelut / Katuylläpito
Pohjoinen tiemestaripiiri
Jari Asp

413, 418
Infrapalvelut / Katuylläpito
Eteläinen tiemestaripiiri
Dimitri Saburin

420
Infrapalvelut / Katuylläpito
Merkintäyksikkö
Sami Palomaa

427, 428
Infrapalvelut / Viherylläpito
Eteläinen piiri
Jaakko Kananen

410
Infrapalvelut / Viherylläpito
Pohjoispiiri
 

429
Infrapalvelut / Viherylläpito
Luonnonhoito
Petteri Häkkänen

 

Kaupunkimittaus- ja geotekniikkapalvelut

Maastomittaukset

Sami Lehtonen